Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

Повідомлення кредиторам

25 Октября, 2017
Категория: Статьи

  

Повідомлення кредиторам.

19 жовтня 2017 року на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства «Головинський граніт» (надалі Товариство),  код ЄДРПОУ 31603505 , адреса: м. Київ вул. І.Фіалека,1,  при кворумі 99,986%, прийняте одноголосне рішення (кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення: 29 590 729, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій) про припинення господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР», яке   відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником  майна, прав та зобов»язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» в порядку, передбаченому чинним законодавством України (протокол №3 від 19.10.2017р.).

Обрано комісію з припинення (перетворення)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» одноособово в особі Ліквідатора Милостивого Юрія Володимировича, паспорт серії ЕА №335897, виданий Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 23 жовтня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399110475, адреса реєстрації: 08000, Київська область, Макарівський район, смт Макарів вул. Проектна, буд. 7, кв. 64.

На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні торвариства» та статті 105 Цивільного кодексу України встановити строк для заявлення кредиторами вимог - 2 (два) місяці з дня опублікування  повідомлення про припинення господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР». Заяви подаються на ім»я ліквідатора за місцем знаходження Товариства : 01103 м. Київ вул. І.Фіалека,1, із зазначенням  реквізитів договорів та суми зобов’язань. 

            На виконання вимог частини 2 статті 82 Закону України «Про акціонерні торвариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення , не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

У разі якщо кредитор не звернеться у вказаний строк до ПАТ «Головинський граніт» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПАТ «Головинський граніт» вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

 

Ліквідатор                                                                Милостивий Юрій Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

Смотрите также: