Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

П Р О Т О К О Л № 3 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

25 Октября, 2017
Категория: Статьи

П Р О Т О К О Л № 3

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»

 

м. Київ                                                                                                          «19» жовтня 2017 р. 

Час проведення:11 год. 00 хв.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» розпочалася 19 жовтня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин і закінчилася о 10 годині 45 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» (01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, будинок 1, кімн. №1), згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 13 жовтня 2017 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає 410 (чотириста десять ) осіб.

Загальна кількість акцій, якими вони володіють, складає 29 707 026 (двадцять дев’ять мільйонів сімсот сім тисяч двадцять шість) штук.

Загальна кількість голосуючих акцій складає 29 594 730 ( Двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімсот тридцять) штук.... 


 Скачать документ полностью:

 Проект фінальної редакції Проекту протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ Головинський граніт.doc  ( 2509 кБ )

Смотрите также:

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)_
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Повідомлення кредиторам