Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)_

25 Октября, 2017 Статьи

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії...

Подробнее ...

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

25 Октября, 2017 Статьи

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Головинський гранiт"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 01103, м. Київ, вул. Iвана Фiалека, 1

4. Код за ЄДРПОУ 31603505

5. Міжміський код та телефон, факс 097-081-80-84; 097-081-80-84

Подробнее ...

Повідомлення кредиторам

25 Октября, 2017 Статьи

 19 жовтня 2017 року на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства «Головинський граніт» (надалі Товариство),  код ЄДРПОУ 31603505 , адреса: м. Київ вул. І.Фіалека,1,  при кворумі 99,986%, прийняте одноголосне рішення (кількість голосів поданих «ЗА» прийняття рішення: 29 590 729, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками...

Подробнее ...

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства

25 Октября, 2017 Статьи

 Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ».

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: “19” жовтня 2017 року об 11-00 годині за адресою: 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1, кімн. 1...

Подробнее ...

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

3 Апреля, 2017 Статьи

 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее ...

Особлива інформація – Ліквідація

3 Апреля, 2017 Статьи
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Подробнее ...

Особлива інформація - по посадовим особам

3 Апреля, 2017 Статьи
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії...

Подробнее ...

Особлива інформація - 10%

3 Апреля, 2017 Статьи

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії...

Подробнее ...

Повідомлення про збори з проектами рішень

27 Февраля, 2017 Статьи

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Головинський  граніт».

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: «30» березня  2017 року об 11-00 годині за адресою: : 01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, 1, кімн. 1....

Подробнее ...
Навигация:
Последние Новости (9)
Все Новости (47)
Архив новостей (38)
Подписка на новости (38)
Категория новостей:
Украина
Статьи
Общество
Интересное
Экономика