Добро пожаловать на сайт ПАО "ГОЛОВИНСКИЙ ГРАНИТ"
  

Последние новости

ЗВІТ 2017

27 Апреля, 2018 Статьи

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Подробнее ...

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 20.04.2018

20 Апреля, 2018 Статьи

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Лiквiдатор

 

 

 

Милостивий Юрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2018

(дата)

Подробнее ...

Публічне акціонерне товариство «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» позачергові загальні збори акціонерів Дата проведення голосування: 19 жовтня 2017 р.,

2 Февраля, 2018 Статьи

 Публічне акціонерне товариство «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»

позачергові загальні збори акціонерів

Дата проведення голосування:   19 жовтня 2017 р.,

м. Київ

ПРОТОКОЛ  № 1

про підсумки голосування.

 

Перелік питань, винесених на голосування:


Питання 1: Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»  у наступному складі...

Подробнее ...

П Р О Т О К О Л № 3 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

25 Октября, 2017 Статьи

П Р О Т О К О Л № 3

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ»

 

м. Київ                                                                                                          «19» жовтня 2017 р. 

Час проведення:11 год. 00 хв.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» розпочалася 19 жовтня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин і закінчилася о 10 годині 45 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ» (01103, м. Київ, вул. Івана Фіалека, будинок 1, кімн. №1), згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 13 жовтня 2017 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає 410 (чотириста десять ) осіб.

Подробнее ...
Навигация:
Последние Новости (4)
Все Новости (52)
Архив новостей (48)
Подписка на новости (48)
Категория новостей:
Украина
Статьи
Общество
Интересное
Экономика